Go shopping on your local site


or choose another country

Používání inkoustů, které nejsou vyrobeny z ropy, ale jsou vytvořeny na bázi sójového nebo jiného rostlinného oleje.

Odpovídající produkty

Podívat se na všechny produkty:

Používání inkoustů, které nejsou vyrobeny z ropy, ale jsou vytvořeny na bázi sójového nebo jiného rostlinného oleje.

Alternativní inkousty – Definice

Inkousty se používají k tisku obrázků na obaly pomocí flexografických, litografických nebo ofsetových metod tisku.

Všechny typy tiskařských barev jsou vyrobeny z barevného pigmentu, pojiva (báze) pro přilnutí pigmentu k tiskové ploše a rozpouštědla pro rozprostření inkoustu na požadované ploše. Přidávají se také některé přídavné látky (aditiva), které zajišťují trvanlivost inkoustu.

V posledních letech byly jako inkoustové báze testovány oleje (kromě olejů z ropy) z různých rostlin. Uveďme alespoň některé z nich – slunečnice, sója, lněná semínka, světlice a řepka. Je třeba pamatovat na skutečnost, že aby se tyto prvotní suroviny mohly použít k tomuto účelu, musí projít celou řadou procesů spojených s vysokou spotřebou energie a vysokou produkcí uhlíku.

Během procesu tisku se VOC (těkavé organické látky) uvolňují pomocí rozpouštědel, což představuje potenciální zdravotní riziko.

ekologické vlastnosti les stromy

Proč byste měli používat alternativní inkousty

Alternativní inkousty mohou snížit uhlíkovou stopu [1] , která vzniká zpracováním prvotních surovin.

Alternativní inkousty mohou také odstranit problémy s toxicitou během procesu tisku. Rostlinné inkousty obsahují výrazně nižší podíl (až o 80 %) rozpouštědel a mohou být ošetřeny UV zářením. To znamená, že do inkoustů se přidává méně karcinogenních rozpouštědel a během procesu se uvolňuje méně VOC, díky čemu se minimalizují zdravotní rizika a emise CO2.

V závislosti na použitých materiálech mohou alternativní inkousty výrazně zvýšit kompostovatelnost produktu, ale také jeho recyklovatelnost a biologickou rozložitelnost.

Sójové boby potřebují pouze mírné zavlažování, omezené množství živin a zanechávají méně zbytků plodin po sklizni ve srovnání s jinými plodinami nebo zeleninou.

Vzhledem k tomu, že sójový olej je čistší než ropný olej, je při tisku potřebné menší množství pigmentu a má přirozeně zářivější efekt.

Inkousty vyrobené na bázi zeleniny můžou pokrýt větší množství plochy než stejné množství inkoustu na bázi ropy (přibližně o 15 % více), díky čemu se snižuje spotřeba inkoustu a náklady na čištění tiskárny.

Proč byste neměli používat alternativní inkousty

Většina sójových nebo rostlinných inkoustů obsahuje značné množství ropy. Aby mohlo být inkoustu přiřazeno logo asociace American Soy Association’s Soy Seal, může obsahovat do 7 % sóje (v závislosti na produktu), zbytek tvoří ropný derivát.

Olej (ať už se jedná o sójový, rostlinný nebo ropný) je jen jedním z mnoha složek všech typů inkoustů. Velmi obtížné je najít například pigmenty (barvy) bez obsahu minerálního oleje (fosilní paliva).

S rostoucí poptávkou po sóji dochází ke zvýšenému kácení dešťových pralesů, aby se získala půda pro pěstování sóje. Pěstování sóje vede k odlesňování, což je enviromentální problém sám o sobě, a navíc přispívá ke zvýšené emisi skleníkových plynů.

Alternativní inkousty obsahují méně VOC kvůli nedostatku rozpouštědel. To však znamená, že pro urychlení procesu přirozeného sušení je třeba použít UV světla a spotřebovat více energie.

Packhelp a alternativní inkousty

I navzdory tomu inkousty na rostlinné bázi obsahují v některých složkách ropu, jejich množství je ale zanedbatelné a je nemožné ho změřit. Všechny alternativní inkousty společnosti Packhelp jsou v souladu s normou ISO 16759 [2] .

Často kladené otázky

Jak ovlivňuje inkoust kompostovatelnost a recyklovatelnost materiálů?

Produkty na bázi ropy v inkoustu ztěžují recyklaci, kompostování nebo biodegradaci produktu. Rostlinné inkousty používané u biologicky rozložitelných nebo kompostovatelných produktů nezanechávají žádné odpadové látky. I navzdory tomu, že inkousty na rostlinné bázi obsahují některé složky z ropy, jejich množství je zanedbatelné až mizivé.

Náš závazek – udržitelné obaly

Myslete zeleně s Packhelp!

Zjistěte více
eco property commitment Eco Properties Learn More Icon Eco Properties Learn More Shape Eco Properties Learn More Shape
Choose other country
V nabídce Pro nepodporujeme váš jazyk.
Budete přesměrováni na anglickou verzi stránky.
Co je to Packhelp Pro?
  • Velkoobchodní slevy na balení
  • Poradenství expertů v oblasti balení
  • Poradenství expertů v oblasti balení