Go shopping on your local site


or choose another country

Inkousty na bázi rozpouštědel obsahují alkohol, který urychluje proces schnutí už od okamžiku jejich nanesení na povrch

Odpovídající produkty

Podívat se na všechny produkty:

Inkousty na bázi rozpouštědel obsahují alkohol, který urychluje proces schnutí už od okamžiku jejich nanesení na povrch

Inkoust na bázi rozpouštědla – definice

Inkousty se používají během procesu tisku k přenosu obrázku nebo loga na materiál pomocí flexografických, litografických, ofsetových nebo digitálních metod. 

Všechny inkousty pro tisk obsahují barevný pigment, pojivo (také nazývané báze), které přilepí pigment na povrch, a rozpouštědlo, které inkoust rovnoměrně rozptýlí na požadované ploše. Někdy se přidávají další látky, aby se zvýšila životnost inkoustu. 

Inkousty na bázi rozpouštědla obsahují pojiva (báze). V tomto případě je aktivním rozpouštědlem 2,6-di-terc-butyl-p-kresol nebo Butylhydroxytoluen.

ekologické vlastnosti les stromy 

Proč byste měli používat inkousty na bázi rozpouštědla

Butylhydroxytoluen je sloučenina, která se získává zpracováním fytoplanktonu a liči [1] . To znamená, že vedlejší produkty a výpary, které vznikají během procesu tisku, potřebují před uvolněním do prostředí určitou formu filtrování, ale nejsou těkavé. Tyto výpary jsou méně toxické pro lidi při bezprostřední výrobě/tisku ve srovnání s inkousty na bázi ropy. 

I navzdory tomu, že vyžadují externí zdroje energie, aby vyschnuly vlivem záření z tepelných lamp, jsou po úpravě pevnější a odolnější než inkousty na bázi vody. Díky efektivním výrobním procesům se spotřebuje jen velmi málo tepelné energie a žárovky, které jsou v tomto případě používány, jsou speciálně navrženy tak, aby se snížila spotřeba tepla. 

Inkousty na bázi rozpouštědel potřebují během tisku méně vody, a proto produkují méně znečištěné vody, která se poté musí přefiltrovat. 

Vzhledem k tomu, že se rozpouštědlo zcela odstraní odpařováním [2] , inkousty na bázi rozpouštědla jsou rozložitelné v půdě a během tohoto procesu zanechávají pouze organický odpad.

Proč byste neměli používat inkousty na bázi rozpouštědel

Inkousty na bázi rozpouštědel vyžadují pro vysušení další přidanou energii ve srovnání s inkousty na bázi vody, které schnou už při pokojové teplotě. V závislosti od zařízení tato energie může nebo nemusí pocházet z obnovitelných zdrojů. 

Rozpouštědlo obsahuje alkohol, který pochází z přírodních zdrojů (fytoplankton a liči ovoce). Tyto zdroje však vyžadují pěstování a sklizeň.

Packhelp a inkousty na bázi rozpouštědel

Packhelp používá inkousty na bázi rozpouštědel na tisk komplexnějších návrhů (s použitím stínování) a používá techniku ofsetového tisku. 

Všechny inkousty na bázi rozpouštědel Packhelp splňují normu ISO 16758 [3] .

Často kladené otázky

Jak inkoust ovlivňuje kompostovatelnost nebo recyklovatelnost materiálů?

Složky na bázi ropy v inkoustu ztěžují recyklaci, kompostování nebo biodegradaci produktů. Inkousty na bázi rozpouštědel používané u biologicky rozložitelných nebo kompostovatelných produktů nezanechávají žádné odpadové látky.

Náš závazek – udržitelné obaly

Myslete zeleně s Packhelp!

Zjistěte více
eco property commitment Eco Properties Learn More Icon Eco Properties Learn More Shape Eco Properties Learn More Shape
Choose other country
V nabídce Pro nepodporujeme váš jazyk.
Budete přesměrováni na anglickou verzi stránky.
Co je to Packhelp Pro?
  • Velkoobchodní slevy na balení
  • Poradenství expertů v oblasti balení
  • Poradenství expertů v oblasti balení