It seems you're in
Choose other country

Inkousty na bázi rozpouštědel obsahují alkohol, který urychluje proces schnutí už od okamžiku jejich nanesení na povrch

Odpovídající produkty

Podívat se na všechny produkty:

Inkousty na bázi rozpouštědel obsahují alkohol, který urychluje proces schnutí už od okamžiku jejich nanesení na povrch

Inkoust na bázi rozpouštědla – definice

Inkousty se používají během procesu tisku k přenosu obrázku nebo loga na materiál pomocí flexografických, litografických, ofsetových nebo digitálních metod. 

Všechny inkousty pro tisk obsahují barevný pigment, pojivo (také nazývané báze), které přilepí pigment na povrch, a rozpouštědlo, které inkoust rovnoměrně rozptýlí na požadované ploše. Někdy se přidávají další látky, aby se zvýšila životnost inkoustu. 

Inkousty na bázi rozpouštědla obsahují pojiva (báze). V tomto případě je aktivním rozpouštědlem 2,6-di-terc-butyl-p-kresol nebo Butylhydroxytoluen.

ekologické vlastnosti les stromy 

Proč byste měli používat inkousty na bázi rozpouštědla

Butylhydroxytoluen je sloučenina, která se získává zpracováním fytoplanktonu a liči [1] . To znamená, že vedlejší produkty a výpary, které vznikají během procesu tisku, potřebují před uvolněním do prostředí určitou formu filtrování, ale nejsou těkavé. Tyto výpary jsou méně toxické pro lidi při bezprostřední výrobě/tisku ve srovnání s inkousty na bázi ropy. 

I navzdory tomu, že vyžadují externí zdroje energie, aby vyschnuly vlivem záření z tepelných lamp, jsou po úpravě pevnější a odolnější než inkousty na bázi vody. Díky efektivním výrobním procesům se spotřebuje jen velmi málo tepelné energie a žárovky, které jsou v tomto případě používány, jsou speciálně navrženy tak, aby se snížila spotřeba tepla. 

Inkousty na bázi rozpouštědel potřebují během tisku méně vody, a proto produkují méně znečištěné vody, která se poté musí přefiltrovat. 

Vzhledem k tomu, že se rozpouštědlo zcela odstraní odpařováním [2] , inkousty na bázi rozpouštědla jsou rozložitelné v půdě a během tohoto procesu zanechávají pouze organický odpad.

Proč byste neměli používat inkousty na bázi rozpouštědel

Inkousty na bázi rozpouštědel vyžadují pro vysušení další přidanou energii ve srovnání s inkousty na bázi vody, které schnou už při pokojové teplotě. V závislosti od zařízení tato energie může nebo nemusí pocházet z obnovitelných zdrojů. 

Rozpouštědlo obsahuje alkohol, který pochází z přírodních zdrojů (fytoplankton a liči ovoce). Tyto zdroje však vyžadují pěstování a sklizeň.

Packhelp a inkousty na bázi rozpouštědel

Packhelp používá inkousty na bázi rozpouštědel na tisk komplexnějších návrhů (s použitím stínování) a používá techniku ofsetového tisku. 

Všechny inkousty na bázi rozpouštědel Packhelp splňují normu ISO 16758 [3] .

Často kladené otázky:

Složky na bázi ropy v inkoustu ztěžují recyklaci, kompostování nebo biodegradaci produktů. Inkousty na bázi rozpouštědel používané u biologicky rozložitelných nebo kompostovatelných produktů nezanechávají žádné odpadové látky.

Náš závazek – udržitelné obaly

Myslete zeleně s Packhelp!

Zjistěte více
eco property commitment Eco Properties Learn More Icon Eco Properties Learn More Shape Eco Properties Learn More Shape
Choose other country