Go shopping on your local site


or choose another country

Zaměstnávání v závodě, který splňuje všechny normy Pracovního práva na území EU.

Odpovídající produkty

Podívat se na všechny produkty:

Zaměstnávání v závodě, který splňuje všechny normy Pracovního práva na území EU.

Odpovědné zaměstnávání – definice

Společnost Packhelp chce vytvořit pracovní prostředí, ve kterém není místo pro diskriminaci na základě rodové příslušnosti, vyznání, pohlaví, národnosti nebo věku. 

Všichni zaměstnanci společnosti Packhelp pobírají částku vyšší, než je minimální mzda a která odpovídá jejich náplni práce. V naší společnosti neexistují rozdíly v odměňování žen nebo mužů a snažíme se, aby naši výrobci postupovali stejným způsobem. 

Polsko je velmi homogenní země, což znamená, že zde není vysoký počet cizinců. V Polsku z ekonomických důvodů žije značný počet Ukrajinců. Společnost Packhelp se společně s výrobci snaží vytvořit různorodé pracovní prostředí, ve kterém je místo pro každého bez ohledu na zkušenosti nebo národnost. 

Všechny strany dodržují Pracovní právo na území EU [1] a nabízejí kvalitní pracovní podmínky [2] .

ekologické vlastnosti les stromy

Proč se vyplatí spolupracovat s firmami, které odpovědně zaměstnávají

Odpovědné zaměstnávání nemá přímý dopad na životní prostředí, ale pro lidstvo znamená spoustu dobrého. Společnosti, které se řídí principy odpovědného zaměstnávání, pomáhají vytvářet vyšší životní úroveň pro všechny sociální třídy. 

Díky Pracovnímu právu na území EU všichni zaměstnanci u výrobců společnosti Packhelp pracují legálně. Jednotlivci mají přístup ke zdravotnímu pojištění a péči. Pro zaměstnavatele pracují v bezpečném prostředí a mají přiměřenou pracovní dobu.

Packhelp a odpovědní výrobci 

Jako etická a odpovědná společnost věříme, že spravedlivé a rovné zacházení s našimi zaměstnanci a výrobci je pro dobro lidstva to nejdůležitější. Navštivte stránku společnosti Packhelp a sekci o nás [3] , kde se dozvíte více o naší práci a nových pracovních příležitostech.

Náš závazek – udržitelné obaly

Myslete zeleně s Packhelp!

Zjistěte více
eco property commitment Eco Properties Learn More Icon Eco Properties Learn More Shape Eco Properties Learn More Shape
Choose other country
V nabídce Pro nepodporujeme váš jazyk.
Budete přesměrováni na anglickou verzi stránky.
Co je to Packhelp Pro?
  • Velkoobchodní slevy na balení
  • Poradenství expertů v oblasti balení
  • Poradenství expertů v oblasti balení