Go shopping on your local site


or choose another country

Výrobci, kteří odstraňují toxiny a znečišťující látky ze vzduchu používaného během výrobního procesu.

Odpovídající produkty

Podívat se na všechny produkty:

Výrobci, kteří odstraňují toxiny a znečišťující látky ze vzduchu používaného během výrobního procesu.

Politika ochrany ovzduší – definice

Každý rok na následky velkého množství látek znečišťujících ovzduší (jako jsou prachové částice, oxid dusičitý a ozon) jen v rámci EU předčasně umírá 400 000 lidí [1] . Na celé planetě je to více než 7 miliónů osob [2] .

Velká část tohoto znečištění se připisuje průmyslovému sektoru kvůli chemické výrobě a zpracování ropy, při kterém se uvolňují látky ve formě těkavých organických sloučenin (VOC) [3] . Produkty z obou těchto procesů se používají při výrobě obalových materiálů.

Politika ochrany ovzduší znamená, že se tyto produkty vyrábějí v zařízení, které splňuje požadavky stanovené programem EU Clean Air Programme (Směrnice o snížení národních emisí některých látek znečišťujících ovzduší) [4] . Tato zařízení filtrují těkavé sloučeniny ze vzduchu dříve, než se uvolní zpět do životního prostředí. Zaměstnanci, kteří pracují v přítomnosti těkavých látek, používají ochranné respirátory vzduchu.

ekologické vlastnosti les stromy

Kdy byste měli uplatnit politiku ochrany ovzduší

Značky se mohou rozhodnout pro použití obalů, na které se vztahuje politika ochrany ovzduší v případě, že chtějí díky obalům a jejich výrobnímu procesu minimalizovat negativní vliv na životní prostředí. Tato politika se hodí pro značky, které prodávají produkty založené na podobných hodnotách.

Výrobce, který se hlásí k politice ochrany ovzduší, může také použít alternativní zdroje energie. To znamená, že jeho výrobní procesy mají ve srovnání s nabídkou jiných výrobců menší dopad na životní prostředí.

Politika ochrany ovzduší také zahrnuje povinnost vytvořit bezpečné pracovní podmínky pro zaměstnance, kteří pracují ve zdraví ohrožujícím prostředí a v přítomnosti škodlivých sloučenin, jako jsou například těkavé organické sloučeniny.

Proč byste neměli uplatnit politiku ochrany ovzduší

Výrobci obalů s obsahem zvláštní přidané látky nebo takových obalů, které jsou vyrobeny ze specifického materiálu, nemusí být součástí této politiky.

Pokud značka upřednostňuje specifický proces výroby obalů, může ji to vést k volbě výrobce, který požadavky této politiky nesplňuje. Výrobce nemusí být součástí této politiky, pokud používá vzduch výlučně na pneumatické účely, nikoli na účely ventilace a odsávání.

Packhelp a politika ochrany ovzduší

Packhelp hodnotí způsob, jakým všichni výrobci využívají a filtrují vzduch během výrobního procesu. Výrobce, který tyto normy nesplňuje, ale nabízí obaly, které nejsou dostupné nikde jinde, musí splňovat další požadavky (jako je obnovitelná energie nebo rovnost odměňování), aby se stal výrobcem pro společnost Packhelp.

Náš závazek – udržitelné obaly

Myslete zeleně s Packhelp!

Zjistěte více
eco property commitment Eco Properties Learn More Icon Eco Properties Learn More Shape Eco Properties Learn More Shape
Choose other country
V nabídce Pro nepodporujeme váš jazyk.
Budete přesměrováni na anglickou verzi stránky.
Co je to Packhelp Pro?
  • Velkoobchodní slevy na balení
  • Poradenství expertů v oblasti balení
  • Poradenství expertů v oblasti balení