Ekologicky zpracované výrobky z papírové buničiny, které pochází ze zodpovědně spravovaných lesů.

Odpovídající produkty

Podívat se na všechny produkty:

Ekologicky zpracované výrobky z papírové buničiny, které pochází ze zodpovědně spravovaných lesů.

Certifikované dřevo – definice

Existuje mnoho způsobu certifikace pro výrobky ze dřeva [1] . Tyto certifikace se aplikují podle toho, kde se dřevo pěstuje a později zpracovává. Důležitým aspektem je, zda se dřevo používá k výrobě papírové buničiny nebo dřevěných výrobků. Certifikace mají být také zárukou toho, že se lesy spravují s ohledem na udržitelný rozvoj, díky kterému se pečuje jak o životní prostředí, tak i o přirozenou kulturu a lokální obyvatelstvo.

Mezi nejběžnější druhy certifikace patří Forest Stewardship Council (FSC) [2] . Společnost Packhelp podporuje a doporučuje, pokud je to pro výrobce možné, používání materiálů certifikovaných v FSC.

Označení FSC zahrnuje tři úrovně certifikace:

  •  FSC 100 % – Tato úroveň znamená, že veškerá buničina, kterou produkt obsahuje, pochází z lesů certifikovaných FSC.
  • FSC Mix – Tato úroveň znamená, že výrobky takto označené obsahují minimálně 70 % FSC certifikované suroviny zbytek materiálu je z recyklované buničiny, kontrolovaného dřeva nebo dřeva z etických zdrojů, které nesplňuje kompletní certifikaci FSC.
  • FSC Recyklované – Tato úroveň znamená, že je materiál vyroben z recyklovaného materiálu, a ne z prvotní buničiny.

 

POZNÁMKA: Buničina na úrovni FSC Mix může obsahovat směs prvotní buničiny FSC a prvotní buničiny FSC, která je recyklovaná a dosud nebyla zpracována na výsledný produkt.

Mezi další významné orgány a certifikace patří Programme for the Endorsement of Forest Certification (PEFC) a Sustainable Forest Initiative (SFI).

ekologické vlastnosti les stromy

Proč byste měli používat certifikované dřevo

Certifikace FSC patří mezi nejrozšířenější a opodstatněné certifikáty na dřevo. Certifikace je řešením pro dřevařský a celulózový průmysl, který se potýká s problémy nejrůznějšího druhu. Představuje rychle a snadno pochopitelné „razítko“, které v případě tohoto průmyslu značně usnadní pochopení jeho fungování a organizace.

FSC pravidelně provádí kontroly trhu  [3] , aby se ujistila, že všechny produkty certifikované FSC, které jsou určené k prodeji, skutečně pocházejí z certifikované výroby. Certifikace FSC také potvrzuje legální zaměstnávání zaměstnanců  [4] , bezpečné pracovní podmínky a mzdy v souladu s podmínkami International Labour Law (ILO).

Stručně řečeno, společnost může upřednostňovat produkty certifikované FSC, pokud jí záleží na oběhové ekonomice, obnově lesa a etickém zaměstnávání.

Proč byste neměli používat certifikované dřevo

Existuje mnoho zodpovědně spravovaných lesů, které nemají certifikaci. Některé z těchto lesů a jejich řídící orgány si nemohou certifikační proces dovolit nebo jednoduše certifikaci nechtějí. Certifikace může vést ke zvýšení poptávky po jejich produktu. Firmy jsou však později omezeny k výrobě určitého množství produktu za předem určené časové období.

To však neznamená, že použití tohoto dřeva je pro životní prostředí neetické nebo jej poškozuje.

V posledních letech je FSC a PEFC certifikacím věnována zvýšená pozornost [5] z několika důvodů: 

  • Podplácení auditorů za poskytnutí certifikace
  • Společnosti za porušení podmínek certifikace nenesly žádnou odpovědnost
  • Certifikáty mají malý nebo žádný vliv na snížení počtu ohrožených druhů a nezákonné zalesňování

Zatímco FSC certifikuje lesy po celém světě, velké množství fosilních paliv se používá k řezání, zpracování a zasílání produktů s certifikátem FSC. Vhodnějším řešením by bylo, kdyby daná firma snížila svou uhlíkovou stopu a upřednostnila materiály, které pocházejí z místních zdrojů a/nebo recyklované materiály spíše než produkty certifikované FSC.

Jedná se o dobrý příklad konfliktu dvou environmentálně relevantních hodnot. Používání certifikovaných materiálů k výrobě může zvyšovat spotřebu energií a zvyšovat znečištění, protože místní necertifikované zdroje by se nemusely převážet.

Tyto argumenty poukazují na složitost certifikací v oblasti těžby dřeva a výroby buničiny z papíru. 

Packhelp a certifikované dřevo

Věříme, že je důležité používat certifikované kartonové produkty, které jsou vyrobené z certifikovaného dřeva. Je však zřejmé, že certifikační procesy mají ještě své nedostatky a chyby.

Díky certifikaci roste povědomí o hospodárném využívání lesů u široké veřejnosti, což vede k tomu, že se hovoří o problémech souvisejících s využíváním přírodních zdrojů.  Tato diskuze zvyšuje informovanost a podle našeho názoru se jedná o důležitý krok vpřed.

 

Náš závazek – udržitelné obaly

Myslete zeleně s Packhelp!

Zjistěte více
Eco Properties Learn More Icon Eco Properties Learn More Shape Eco Properties Learn More Shape
Choose other country
V nabídce Pro nepodporujeme váš jazyk.
Budete přesměrováni na anglickou verzi stránky.
Co je to Packhelp Pro?
  • Velkoobchodní slevy na balení
  • Poradenství expertů v oblasti balení
  • Materiály na míru a metody potisku