Odesílání zboží do zahraniční z ČR a vše co vás může po cestě potkat

Aleksandra Owczarek
Aleksandra Owczarek | 10 min čtení

Odebírejte a buďte informováni

check
Skvělé!
Teď odebíráte!
subscribe-decor

S rozvojem online obchodu a široce pojaté e-commerce jde ruku v ruce také rozvoj logistických služeb pro e-shopy, a to nejen v rámci EU. Přeshraniční doručování balíků je jedním z nejtěžších úkolů, se kterým se obchodníci potýkají. V tomto článku bychom vám chtěli předat několik našich zkušeností s odesíláním zboží do zahraničí – snad zde najdete něco, co vám tento nelehký úkol usnadní!

Pokud jste se rozhodli pro odesílání zboží do zahraničí, máte před sebou několik úkolů:

- zjistit jaké právní regulace jsou spojené s vývozem zboží do dané země

- jak na DPH při zasílání zboží do zahraničí

- jakými značkami musíte balík označit

- vybrat nejvýhodnější způsob dopravy

- připravit vhodný obal, který nezničí déšť ani kurýrní služba

Pokusíme se tímto labyrintem projít a poskytnout některé informace, které vám pomohou rozvinout váš obchod globálně!

Doručení do celého světa internacionalizace

Internacionalizace podnikání a zasílání zboží

V každém úspěšném online podnikání přijde okamžik, kdy se majitelé rozhodují pro internacionalizaci podnikání. Jde o to, vyzkoušet fungování modelu svého byznysu na jiných trzích, což může přinést nové zákazníky a zvýšit zisk.

Internacionalizace je složitý proces. Nejde jen o to, přeložit www stránku, vytvořit online a offline reklamu pro daný region a čekat na objednávky. Důležitou roli zde hrají také kulturní aspekty – paradoxně i v sousedních zemích, kde rozvoj podnikání plánujeme nejčastěji, nás může mnohé překvapit. Příkladem může být pro nás Čechy neobvyklé tykání zákazníkovi v polském e-commerce nebo jiný způsob komunikace – přestože v tomtéž jazyce – s německým a rakouským zákazníkem.

Vyžádejte si nabídku personalizovaných obalů přímo pro vaše potřeby.

Jak odeslat balík do zahraničí?

Jedním, z praktických úkolů, který na nás čeká, je správně nastavit doručování balíků do zahraničí. Musíme vybrat nejvýhodnější způsob dopravy – což jak známo, ne vždy znamená zvolit nejlevnější možnost.

Na tomto místě bychom nechtěli doporučovat nebo srovnávat služby jednotlivých kurýrních služeb. Důležité si je uvědomit, že pokud se rozhodneme pro spolupráci s jednou z nich, můžeme po určité době nebo při určitém objemu odesílaných balíků požadovat slevy na zásilku zboží.

Několik tipů pro odesílání zboží do zahraničí

Tip 1: Pamatujte, že kromě těch nejznámějších kurýrních firem jako DHL, DPD, PPL, TNT, FedEx, GLS, UPS existuje i Česká pošta, která neustále rozvíjí své služby také v mezinárodní dopravě.

Tip 2: Pokud vaše firma sídlí v oblasti pohraniční, propočítejte, jestli není výhodnější zavést zboží za hranici a poslat místním dopravcem nebo kurýrní službou v rámci vnitrostátního doručení. Mějte na paměti, že každé doručení přes hranici je vždy spojeno s náklady.

Tip 3: Na českém trhu se objevilo několik firem, které poskytují zvýhodněnou cenu za dopravu. Tyto společnosti spolupracují s řadou dopravců, mají s nimi sjednané speciální ceny a nabízejí nejlevnější doručení v kvalitě, kterou očekáváme od globálních logistických firem: balikdozahranici.cz, zasilkovna.cz, epskuryr.cz a mnoho dalších.

Zásílání zboží do zahraničí přístav

Pokud vaše balíčky putují do EU…

Nejpřehlednější situace je v rámci EU. Zde existují regulační předpisy, které mají zaručit transparentnost přeshraničního dodávání balíků. Tato pravidla jsou závazná pro všechny přepravní firmy, proto e-shopy, které využívají služeb logistických firem, si nemusí s regulacemi lámat hlavu.

Pokud fungujeme jako klasický e-shop a posíláme zboží do Evropské unie zákazníkům (tedy koncovým odběratelům), je situace jednoduchá. V tomto případě prodáváme s českým DPH, které odvádíme u nás. DPH přičítáme podle dané sazby, ve většině případů 21 %.

V rámci EU funguje tzv. celní unie – znamená to, že členské země odstranily celní poplatky a mají stejnou výši cla vůči třetím zemím. Do Evropské celní unie patří kromě členských zemí EU také Turecko a malé evropské státy Andorra, Monako a San Marino.

Doručování zásilek po brexitu

Jak bude vypadat doručování zboží do Velké Británie po brexitu?

Odchod Velké Británie z EU, tedy brexit, se odrazí na obchodování a logistice. Vše záleží na tom, jakou podobu bude mít výstupová dohoda. Nyní v rámci EU platí systém založený na volném pohybu zboží, osob, služeb a kapitálu – to se zřejmě pro Británii brzy změní.

Velká Británie se stane zemí, která není součástí celní unie a podle toho, jak budou nastavena pravidla, se zde zavede na vývoz clo. To může vést k tomu, že se ceny doručení balíků do Británie po brexitu zvýší.

V tomto okamžiku je složité říct, jak se bude situace dále vyvíjet. Nejaktuálnější informace lze najít na stránkách ministerstva průmyslu a obchodu, kde se všem novým informacím spojeným s brexitem věnují.

Odesílání zboží mimo EU

Pokud vaše balíky odesíláte mimo EU…

Přemýšlíte nad svým podnikáním opravdu globálně? Pak strojíte před velkým úkolem – jak doručit balíky do Číny, Japonska, USA, Kanady či Austrálie. Situace mimo EU je složitější, protože neexistuje jednotná norma. Obecně vzato platí, že pokud prodáváme zboží v zahraniční, musíme platit dovozní clo.

Pokud vyvážíte zboží mimo Evropskou unii, musíte se přihlásit u celních úřadů. Tyto úřady vydají registrační kód, který musí být později uveden na všech celních deklaracích. Při celním odbavení je také vystaven vývozní doprovodný doklad (VDD), kterým je prokázáno, že zboží není prodáváno v EU, a tímto se na něj nevztahuje DPH.

Výše cla se určuje v zemi příjemce, kam bylo zboží vyvezeno. Problematické je, že každá země si cla určuje sama – pro výpočet výše cla zavedla celní správa systém Taric CZ, zde je nutné správně vyplnit dosti komplikovanou tabulku a zjistit, výši cla pro každý typ zboží, množství a stát vývozu.

doručovaní balíků zákazníkům

Jaké zboží se nesmí v balících do zahraniční posílat?

Existují věci, které se v balících zasílat nemohou – je to dáno předpisy EU nebo pravidly jednotlivých dopravců. U většiny těchto předmětů nás zřejmě nepřekvapí, že na jejich zasílání se vztahují omezení. Může se jednat o výrobky:

  1. na které se vztahuje speciální daňové zatížení (alkoholické nápoje, cenné papíry, tabákové výrobky)
  2. jejichž prodej podléhá kontrole (kožešiny, starožitnosti, drahé kameny, slonovina)
  3. jejichž doprava by mohla být nebezpečná (palné zbraně, živá zvířata)

vyžádejte nabídku obal na míru

Jaké symboly se mohou objevit na obalech?

Jako konzumenti jsme je všichni viděli – značky na obalech. U některých je velmi jednoduché odhadnout, co se za nimi skrývá, jiné jsou trochu složitější. Kdybychom celý systém značek na obalech měli jednoduše rozčlenit, mohli bychom je rozdělit do 3 kategorií:

1. Symboly spojené s obsahem a jeho používáním

Zde patří známá značka CE, která potvrzuje, že daný výrobek splňuje požadavky a směrnice dané EU. Dále zde patří značka malé e, která zaručuje hmotnost potraviny v obalu. Patří zde i značky typu KLASA pro potraviny vyrobené v ČR.

symbol na obalech ce e klasa                                        

2. Symboly týkající se obalu a znaky o ochraně životního prostředí

Na obalu se objevují různé značky, které spotřebitele informují o tom, z jakého materiálu je obal vyroben. U ekologicky smýšlejících zákazníků, jejichž počet neustále roste, to může mít zásadní vliv při výběru. Tyto značky informují o tom, jak výroba nebo likvidace obalu ovlivní životní prostředí. Na obalech se objevují značky informující o možnosti recyklace obalu, možnosti kompostování, označení obalu pro opakované použití, redukce CO2 a další.

A zde několik příkladů: symbol se skleničkou a vidličkou označuje na obal, který může být použit na potraviny. Panáček u odpadkového koše je nepovinný symbol, který nabádá konzumenta, aby neznečišťoval životní prostředí.  Zelené šipky nás informují o tom, že za tento obal byl uhrazen příspěvek na zpětný odběr. Trojúhelník s 1 nás informuje o tom, že je zboží vyrobeno z PET (polyethylentereftalátu).

recyklační značení na obalech

3. Symboly spojené s dopravou zboží

Zde najdeme instrukce, jak nakládat se zásilkou během dopravy.

Symbol s deštníkem informuje o tom, že musíme chránit zásilku před vlhkem. Symbol skleničky upozorňuje na křehký obsah a dvě šipky ukazují, že nesmíme balík obracet dnem vzhůru.

symbol na obalech deštník sklenička

Bez vhodného obalu to nepůjde

Doručení zboží ať už v rámci EU nebo do USA, Kanady či Číny se nepovede bez vhodného balení.

Je nasnadě, že toto balení musí především chránit zboží během náročných přepravních podmínek – počítejte vždy s tím, že v každé fázi může dojít k otřesům nebo pádům balíku, stejně tak může zásilka zmoknout.

Kurýrní služby se s balíky nemazlí!

Bílá doručovací krabice se dvěma samolepicími proužky

Praktické jsou doručovací krabice pro e-shopy, protože jsou z pevné recyklované lepenky a mají samolepící proužky, takže můžete své zboží zabalit a odeslat do zahraničí bez dalších obalů a lepicích pásek. Zase eco poštovní krabice mohou být dobrou vizitkou vaší firmy, protože jsou z vyrobeny z 90 % recyklovaného materiálu – nemluvě o vlastním potisku, který můžete vymyslet tak, aby předal vizi vaší značky.  Pro doručování zboží se také hodí plastové obálky – jsou kompostovatelné a můžete v nich odeslat oděvy nebo menší produktové boxy. Vše podle vlastního návrhu!

Vytvořte svůj vlastní obal nyní

Shrnutí: jak odesílat zásilky z ČR do zahraničí

Jednou z cest, jak dále rozvíjet své podnikání a zvyšovat zisky, je vyjít na nové trhy. Internacionalizace podnikání ale přináší mnohá úskalí – například zatížení v podobě zařizování formalit.

Nejjednodušší situaci mají obchodníci, kteří se věnují odesílání zboží do zahraničí v rámci EU. Zde jsou zrušena cla a celý proces platby daní se neliší od situace, kdy by prodávali zboží zákazníkovi v ČR.

Problém nastává při výstupu zboží mimo hranice Evropské unie. A na tomto místě je nutné si uvědomit, že jeden z klíčových obchodních partnerů EU – Velká Británie se po brexitu ocitne mimo bezcelní zónu, což přinese navýšení ceny za logistické služby a také zkomplikuje prodej zboží za Lamanšským průlivem.

Kromě formalit je také nutné pamatovat na označení zasílaného balíku. Kurýrní služby nebudou vaši zásilku šetřit, proto je nutné zvolit kvalitní a odolné balení, které ale bude zároveň dobře reprezentovat vaší značku.

Pokud vás zajímá, jak si s balením poradili naši zákazníci, prohlédněte si jejich obaly. Zde je několik nápadů, které mohou inspirovat i vás – značky: Mus Mus, Brahmaki, Sober a mnoho dalších.

poštovní krabice na míru pro značku mus mus

 

Výběr z informačních zdrojů k článku:

 

Europa.eu (selling goods and services)

mpo.cz (postovni sluzby)

jakpodnikat.cz

businessinfo.cz

europa.eu (taxation)

mpo.cz (brexit)

portal.pohoda.cz

packhelp.cz

samosebou.cz

Decor

Přihlaste se k obdržení trendů v balení a tipů pro elektronický obchod

check
Skvělé!
Teď odebíráte!
Choose other country
Děkujeme, že jste si uložil/a náš e-book!
Zdravíme!

Neodcházejte s prázdnýma rukama.

Máme pro vás E-BOOK ZDARMA, díky kterému naplno rozjedete své dobrodružství s obaly.

Najdete v něm:

– příklady skvělých návrhů na obaly
– designérské tipy
– doporučené produkty


Omlouváme se, ale něco je v nepořádku s Vaší emailovou adresou.

V nabídce Pro nepodporujeme váš jazyk.
Budete přesměrováni na anglickou verzi stránky.
Co je to Packhelp Pro?
  • Velkoobchodní slevy na balení
  • Poradenství expertů v oblasti balení
  • Materiály na míru a metody potisku