Nezapomeňte udržovat vzdálenost od okrajů

Udržujte bezpečnou vzdálenost od okraje stěny v Box editoru i v grafickém softwaru. Za žádných okolností neumísťujte důležité prvky v blízkosti okrajů!

Každý projekt je odbaven s maximální péčí, ale v každé fázi výroby existuje určitá míra chybovosti, v rá¡mci které se mohou krabice pohybovat. To znamená, že prvky, které se nacházejí v blízkosti okraje mohou po ohnutí částečně zasahovat do jiné stěny nebo zcela zmizet.

Mějte na paměti, že vzhledem k posunu papí­ru mohou být veškeré prvky posunuty přibližně o 5 mm od projektu.